Nové byty v Košiciach


Nové byty - Košice - Informácie

Projekt tvoria  tri  bytové  domy ktorých výška je optimalizovaná na štruktúru okolitej výstavby, so spoločným podzemným parkovacím domom.

Umiestnenie novostavby je situované na rovinatom teréne ohraničenom ulicami Moldavská a Idanská. Daná lokalita je svojou morfológiou terénu veľmi zaujímavá aj z dôvodu, že už od 2. nadzemného podlažia umožňuje pohľad cez okno na celé Južné mesto a v diaľkových pohľadoch na pohorie Dargov a Slánske Vrchy.

Bytové domy sú dostatočne odstúpené od okolitej už existujúcej unifikovanej bytovej výstavby  a ďalšie zahusťovanie lokality už nie je možné.


Parcela, na ktorej je predmetná stavba umiestnená, sa nachádza v dobre urbanizovanom priestore z hľadiska kvality vybudovanej infraštruktúry  (centrum mesta  10 min., železničná stanica 12 min., letisko 12 min., nákupné centrá 10 min., nemocnica 10 min., obchody a banky 10 min., školy 5 min.).

Rozloženie bytov z hľadiska úžitkovej plochy je rovnomerne nastavené na dvoj a troj izbové byty, na poslednom podlaží doplnené o mezonetové byty. Každý byt disponuje minimálne jednou loggiou. Komfort bývania umocňuje nízky počet bytov     v jednom bytovom dome v počte 21.

Veríme, že nový nevtieravý až komorný koncept Vám prinesie nový pohľad na túto obľúbenú a preferovanú adresu.


Začiatok výstavby: máj 2012

Skolaudované: jún 2014